معنی مستفسر

مستفسر
معادل ابجد

مستفسر در معادل ابجد

مستفسر
  • 840
حل جدول

مستفسر در حل جدول

  • خواهان توضیح و تفسیر
مترادف و متضاد زبان فارسی

مستفسر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جستجوگر، جوینده، متجسس، متفحص
لغت نامه دهخدا

مستفسر در لغت نامه دهخدا

  • مستفسر. [م ُ ت َ س ِ](ع ص)نعت فاعلی از استفسار. بیان کردن خواهنده. (از منتهی الارب)(از اقرب الموارد). آنکه طلب ابانت کند. تفسیرخواهنده. پرسنده. پژوهنده. رجوع به استفسار شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مستفسر در فرهنگ عمید

  • کسی که دربارۀ چیزی از دیگری توضیح و تفسیر بخواهد، استفسارکننده،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مستفسر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پرس و جو گر (اسم) آنکه درباره مطالبی از دیگری شرح و توضیح خواهد استفسار کننده جمع: مستفسرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

مستفسر در فرهنگ فارسی آزاد

  • مَستَفسِر، استفسار کننده، کسی که درباره امری از دیگری توضیح و تفسیر بخواهد- سؤال کننده و جویا. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه