معنی مسترشد

مسترشد
معادل ابجد

مسترشد در معادل ابجد

مسترشد
  • 1004
حل جدول

مسترشد در حل جدول

فرهنگ معین

مسترشد در فرهنگ معین

  • (مُ تَ ش) [ع.] (اِفا.) راه راست جوینده، به راه راست رونده.
لغت نامه دهخدا

مسترشد در لغت نامه دهخدا

  • مسترشد. [م ُت َ ش ِ](ع ص) نعت فاعلی از استرشاد. راست روی خواهنده و رهنمایی طلب کننده. (غیاث)(آنندراج). طلب کننده ٔرشد و راه راست. (اقرب الموارد). آنکه طلب رشد کند. طالب راه راست. راه راست خواه. || مرید. (غیاث)(آنندراج). مقابل مرشد: مرشد طبیب حاذق است علاج به نوعی که موافق حال مسترشد است میکند. (انیس الطالبین بخاری ص 60). رجوع به استرشاد شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مسترشد در فرهنگ عمید

  • راه‌راست‌جوینده،

    سالک،
فرهنگ فارسی هوشیار

مسترشد در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

مسترشد در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُستَرشِد، طالب هدایت، طالب اِرشاد، هدایت شونده،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید