معنی مزین

مزین
معادل ابجد

مزین در معادل ابجد

مزین
 • 107
حل جدول

مزین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مزین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آراسته، پرداخته، مرتب،
  (متضاد) ناآراسته، تزیین‌شده، متحلی، برآموده،
  (متضاد) نامتحلی، نگارین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مزین در فرهنگ معین

 • (مُ زَ یَّ) [ع.] (اِمف.) آراسته شده، زینت شده.
لغت نامه دهخدا

مزین در لغت نامه دهخدا

 • مزین. [م ُ زَی ْ ی َ](ع ص) مرد پیراسته موی. (منتهی الارب)(از اقرب الموارد)(ناظم الاطباء). رجل مزین الشعر. (ناظم الاطباء). || آراسته. (آنندراج)(غیاث)(دهار). بیاراسته. مُجمَّل. زینت شده. بزیب. مزوق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
  حجت را شعر به تأیید او
  نرم ومزین چو خز ادکن است.
  ناصرخسرو.
  چرخ بی حشمت تو روشن نیست
  ملک بی رای تو مزین نیست.
  مسعودسعد.
  من آن مزینم که مه و سال بنده وار
  دارم به فَرّ و زینت مدحت مزینش.
  سوزنی. توضیح بیشتر ...
 • مزین. [م ُ زَی ْ ی ِ](ع ص) آراینده. آرایشگر. آرایش دهنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخد):
  من آن مزینم که مه و سال بنده وار
  دارم به فر و زینت مدحت مزینش.
  سوزنی.
  || موی تراش. گرا. دلاک. (زمخشری). آینه دار. (منتهی الارب). حجام. (اقرب الموارد)(آنندراج)(غیاث)(ناظم الاطباء). سرتراش. حالق. (ناظم الاطباء). حلاق. (آنندراج)(غیاث). موی ستر. (دهار). موی پیرای. (مهذب الاسماء). کسی که موی سر را اصلاح میکند و می تراشد. (از الانساب سمعانی). توضیح بیشتر ...
 • مزین. [م ُزْ زَی ْ ی ِ](ع ص مصغر) مصغر مُزدان و مزدان در حالت ادغام مزان گفته میشود. (از منتهی الارب). آراسته. (منتهی الارب)(ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مزین در فرهنگ عمید

 • زینت‌داده‌شده، آراسته،
 • زینت‌دهنده، آراینده، آرایشگر،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مزین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مزین در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مزین در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مزین در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مزین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مزین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آراسته، مجمل، زینت شده
فرهنگ فارسی آزاد

مزین در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُزَیَّن، آراسته، زینت داده شده، خوب و زیبا شده،
 • مُزَیِّن، زینت دهنده، آرایش دهنده، خوب و زیبا کننده،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید