معنی مروا

مروا
معادل ابجد

مروا در معادل ابجد

مروا
 • 247
حل جدول

مروا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مروا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تفال‌خیر، فال‌نیک،

  (متضاد) مرغوا
فرهنگ معین

مروا در فرهنگ معین

 • (مُ) [په.] (اِ.) فال نیک، دعای خیر. مقابل مرغوا.
لغت نامه دهخدا

مروا در لغت نامه دهخدا

 • مروا. [م َرْ](اِ) اسم هندی مرزنجوش است.(از مخزن الادویه).

 • مروا. [م ُرْ](اِ) فال نیک و دعای خیر. (جهانگیری)(برهان). فال نیک. (غیاث). فال نیکو. (اوبهی)(آنندراج). دعا. دعای خیر. نیک سگالی. نیک اندیشی. مرحبا. تحسین مقابل مرغوا، نفرین:
  روزه به پایان رسید و آمد نوعید
  هر روزبر آسمانْت بادا مروا.
  رودکی.
  (از فرهنگ اسدی اقبال ص 5 وشرح احوال رودکی ص 1037).
  نفرین کند به من بر، دارم به آفرین
  مروا کنم بدو بر، دارد به مرغوا.
  بوطاهر خسروانی.
  روزه بپایان رسید و آمد نوعید
  دیر زی و شاد و نیک بادت مروا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مروا در فرهنگ عمید

 • تفٲل، فال نیک: لب بخت پیروز را خنده‌ای / مرا نیز مروای فرخنده‌ای (عنصری: ۳۶۲)،
  * مُروای نیک: (موسیقی) [قدیمی] از الحان سی‌گانۀ باربد: چو بر مروای نیک انداختی فال / همه نیک آمدی مروای آن سال (نظامی۱۴: ۱۸۰)،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

مروا در نام های ایرانی

 • دخترانه، پهلوی فال نیک و دعای خیر
فرهنگ فارسی هوشیار

مروا در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید