معنی مردمی

مردمی
معادل ابجد

مردمی در معادل ابجد

مردمی
 • 294
حل جدول

مردمی در حل جدول

 • معادل فارسی فولکلوریک
مترادف و متضاد زبان فارسی

مردمی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آدمیت، انسانیت‌مردم‌زادگی، انسانی، مروت، توده‌ای، خلقی، مردم‌گرایی، ملی، ملی‌گرایی، فولکوریک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مردمی در فرهنگ معین

 • (مَ دُ) (ص. ) وضع یا کیفیت داشتن رفتارها و منش های انسانی، انسانیت. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مردمی در لغت نامه دهخدا

 • مردمی. [م َ دُ](حامص) مردم بودن. انسان بودن. بشر بودن. از جنس بشر بودن. بشریت: و مردمان وی از اعتدال مردمی دورند. (حدود العالم). مردمانی اند از طبع مردمی دورتر. (حدود العالم).
  مگر مردمی خیره دانی همی
  جز این را ندانی نشانی همی.
  فردوسی.
  چنین داد پاسخ که من جادوام
  ز مردی و از مردمی یکسوام.
  فردوسی(شاهنامه ج 5 ص 2264).
  بیدار شو ز خواب و سوی مردمی گرای
  یکبارگی مخسب همه عمر چون ستور.
  ناصرخسرو.
  ترا صورت مردمی داده اند
  مکن خیره مر خویشتن را حمار. توضیح بیشتر ...
 • مردمی. [م َ دُ](اِخ) میرمحمد هاشم از شاعران ایران و از سادات مشهد رضوی است. مدتی در صحبت علی قلیخان شاملو در هرات زیست و پس از قتل وی کشته شد. این بیت او راست:
  آه از آن حسرت که چون وقت وداع از خود روم
  با خودآیم با هزاران شوق و بینم یار نیست.
  (از قاموس الاعلام). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مردمی در فرهنگ عمید

 • مربوط به مردم،
  (حاصل مصدر) [قدیمی، مجاز] از جنس بشر بودن،
  (حاصل مصدر) [قدیمی، مجاز] مروّت، انسانیّت،
  (حاصل مصدر) [قدیمی، مجاز] خوش‌رفتاری با مردم،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مردمی در فارسی به انگلیسی

 • Democratic, Demotic, Folk, Humanity, Popular, Tribune
فارسی به عربی

مردمی در فارسی به عربی

 • انسانیه، الجماهیری
فرهنگ فارسی هوشیار

مردمی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ انسان بودن بشریت انسانیت، دارای صفات نیک انسان بودن مروت: بگیتی به از مردمی کار نیست بدین با تو دانش به پیکار نیست. (شا). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مردمی در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

مردمی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید