معنی مردان

مردان
معادل ابجد

مردان در معادل ابجد

مردان
 • 295
حل جدول

مردان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

مردان در لغت نامه دهخدا

 • مردان. [م َ](اِ) ج ِ مَرد. رجوع به مرد شود. || پهلوانان. دلیران. شجاعان. گردان:
  یا بزرگی و ناز و نعمت و جاه
  یا چو مردانت مرگ رویاروی.
  حنظله.
  که مردی ز مردان نشاید نهفت.
  فردوسی.
  به مردان توان کرد ننگ و نبرد.
  فردوسی.
  || اولیأاﷲ. مردان راه حق. خاصان حق. اهل طریقت:
  بهانه بر قضا چه نهی چو مردان عزم خدمت کن
  چو کردی عزم بنگر تا چه توفیق و توان بینی.
  سنائی.
  - مردان علوی، کنایه از کواکب هفتگانه یا سبعه ٔ سیاره است. توضیح بیشتر ...
 • مردان. [م ُ](اِ) جمع امرد است به معنی کودکان ساده رو. (غیاث اللغات). در فرهنگهای عربی جمع امرد، «مُرد» آمده است. توضیح بیشتر ...
 • مردان. [م َ](اِخ) پسر سرخاب بن باو از آل باؤ و از ملوک طبرستان و پدر اسپهبد شروین است و مدت بیست سال حکومت داشته است در قرن دوم هجری. (حبیب السیر ج 2 چ خیام ص 417). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مردان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مردان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پهلوانان، دلیران و شجاعان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید