معنی مرتضی

مرتضی
معادل ابجد

مرتضی در معادل ابجد

مرتضی
 • 1450
حل جدول

مرتضی در حل جدول

 • لقب حضرت علی (ع)
فرهنگ معین

مرتضی در فرهنگ معین

 • (مُ تَ ضا) [ع.] (اِمف.) پسندیده و برگزیده.
لغت نامه دهخدا

مرتضی در لغت نامه دهخدا

 • مرتضی. [م ُ ت َ ضا](ع ص) پسندیده. (غیاث اللغات، از منتخب اللغات و کنزاللغه)(مهذب الاسماء)(زمخشری). گزیده. مختار. اِرتضاه ُ؛ اختاره. (از متن اللغه). نعت مفعولی است از ارتضاء:
  چون به گورستان روی ای مرتضی
  استخوانشان را بپرس از مامضی.
  مولوی.
  || راضی کرده شده. خشنود شده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به ارتضاء شود. توضیح بیشتر ...
 • مرتضی. [م ُ ت َ ضا](اِخ) لقب علی بن ابی طالب است علیه السلام:
  خاصه تر این گروه کز دل پاک
  شیعت مرتضای کرارند.
  ناصرخسرو.
  زبده ٔ دور عالمی زان چو نبی و مرتضی
  بحر عقول را دُری شهر علوم را دَری.
  خاقانی.
  مرتضی صولتامگر سوی قبر
  هدیه چون مرتضی فرستادی.
  خاقانی.
  رجوع به علی(ابن ابی طالب) شود. توضیح بیشتر ...
 • مرتضی. [م ُ ت َ ضا](اِخ)(سید...) رجوع به علم الهدی شود.

 • مرتضی.[م ُ ت َ ضا](اِخ)(شیخ...) رجوع به انصاری شود.

 • مرتضی. [م ُ ت َ](ع ص) کسی که برمی گزیند و اختیار میکند و پسند می کند. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی از ارتضاء. رجوع به ارتضاء شود. || راضی. خشنود. (ناظم الاطباء). که چیزی را اختیار کند و بدان قانع و خرسند باشد. رجوع به اقرب الموارد و نیز رجوع به ارتضاء شود. توضیح بیشتر ...
 • مرتضی. [م ُ ت َ ضی ی](ص نسبی) منسوب به مرتضی. (ناظم الاطباء). رجوع به مرتضوی شود. توضیح بیشتر ...
 • مرتضی. [م ُ ت َ ضا](اِخ) دهی است از دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان شوشتر، در 4هزارگزی جنوب غربی سماله و 14هزارگزی شمال راه شوشتر به مسجد سلیمان، در منطقه کوهستانی گرمسیر واقع و دارای 250 تن سکنه است. آبش از چشمه و شعبه ٔ کارون. محصولش غلات، برنج، خربزه. شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مرتضی در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

مرتضی در نام های ایرانی

 • پسرانه، پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته
فرهنگ فارسی هوشیار

مرتضی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خشنود، برگزیده، لقب حضرت علی (ع)
فرهنگ فارسی آزاد

مرتضی در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُرتَضی، از اَلقاب حضرت علی بن ابیطالب است، به ذیل علی مراجعه گردد،. توضیح بیشتر ...
 • مُرتَضی، انتخاب شده، برگزیده (برای خدمت یا دوستی...)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید