معنی مرتشی

مرتشی
معادل ابجد

مرتشی در معادل ابجد

مرتشی
 • 950
حل جدول

مرتشی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مرتشی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پاره‌ستان، رشوه‌ستان، رشوه‌گیرنده، رشوه‌خوار، رشوه‌گیر،
  (متضاد) راشی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مرتشی در فرهنگ معین

 • (مُ تَ) [ع.] (اِ فا.) رشوه گیرنده.
لغت نامه دهخدا

مرتشی در لغت نامه دهخدا

 • مرتشی. [م ُ ت َ](ع ص) رشوه گیر. رشوه خوار. رشوه خواه. پاره ستان. پاره گیر. رشوت ستاننده. رشوت ستان. نعت فاعلی است از ارتشاء. رجوع به ارتشاء شود:
  خوش کننده است او خوش و عین خوشی
  بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مرتشی در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

مرتشی در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

مرتشی در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُرتَشِی، رشوه گیرنده (اسم فاعل از اِرتِشاء)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه