معنی مرتد از دین

عربی به فارسی

مرتد

از دین برگشته , مرتد

حل جدول

مرتد از دین

ازدین برگشته، بی دین، زندیق، کافر، مشرک، ملحد


مرتد

کافر و از دین برگشته

زندیک


مرتد شدن

از دین برگشتن، بی دین شدن، مشرک شدن

لغت نامه دهخدا

مرتد

مرتد. [م ُ ت َدد](ع ص) از دین برگشته. نعت فاعلی است از ارتداد. اصلاًبه معنی برگشت و رجوع، و به کسی اطلاق شود که از دین حق برگشته باشد. و در شرع کسی که بعد از قبول اسلام ترک مسلمانی گفته و از اسلام برگشته باشد:
آنانکه مفسدان جهانند و مرتدان
از ملت محمد و توحید کردگار.
منوچهری.
بریده چو طبع مؤمن از مرتد
از بد دلی و بدی و بد مهری.
منوچهری.
ای شفیع صد هزار امت چو خاقانی به حشر
بنده مرتد بود و بر دست تو ایمان تازه کرد.
خاقانی.
مرتد بود آن غافل کو در دو جهان یک دم
جز تو دگری بیند جز تو دگری داند.
عطار.
یک دم است آن دم که آن دم آدم آمد از حقیقت.
مرتد ره باشی ارتو محرم آن دم نباشی.
عطار.
- مرتد فطری، کسی است که بر فطرت اسلام بوده است و از پدر و مادر مسلمان متولد شده سپس از اسلام برگشته است. توبه ٔ چنین کسی مقبول نیست.
- مرتد ملی، کسی است که ابتدا مسلمان نبوده پس مسلمان شده سپس از مسلمانی برگشته است. توبه ٔ مرتد ملی مقبول است.
|| بی دین. ملحد.(ناظم الاطباء).
- مرتد شدن، کافر شدن. ازدین برگشتن. ترک مسلمانی گفتن. از اسلام برگشتن:
عبداﷲبن سعدبن ابی سرح که مرتد شد.(مجمل التواریخ و القصص، از فرهنگ فارسی معین).
مگر می خواست تا مرتد شود نفس از سر عادت
مرا این سر چو پیدا شد بریدم سر به پنهانش.
عطار.
گر فرو استد کسی مرتد شود
بعد از آن هرگز هدایت نبودش.
عطار.

فارسی به عربی

مرتد

زندیق، مرتد

فرهنگ فارسی هوشیار

مرتد

از دین برگشته


مرتد شدن

از دین بر گشتن دینگردان شدن دین گرداندن (مصدر) از دین حقیقی عصر بازگشتن، دین اسلام را ترک کردن: عبدالله بن سعد بن ابی سرح که مرتدشد. . .

فرهنگ عمید

مرتد

کسی که از دین برگشته باشد،

فرهنگ معین

مرتد

(مُ تَ دّ) [ع.] (اِفا.) برگشته از دین.

فرهنگ فارسی آزاد

مرتد

مُرتَدّ، از دین برگشته، کافر به خدا، از اسلام خارج شده،

مترادف و متضاد زبان فارسی

مرتد

ازدین‌برگشته، بی‌دین، رافض، ترک مسلمانی کرده، زندیق، کافر، مشرک، ملحد،
(متضاد) مومن

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مرتد

رانده شده

فارسی به انگلیسی

مرتد

Apostate, Heretic, Lapsed

معادل ابجد

مرتد از دین

716

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری