معنی مراوده

فرهنگ معین

مراوده

(مُ وِ دِ) [ع. مراوده] (مص ل.) دوستی و آمد و شد داشتن.

فارسی به انگلیسی

مراوده‌

Intercourse

لغت نامه دهخدا

مراوده

مراوده. [م ُ وِ دَ / دِ] (از ع، اِمص) آمد و شد. رفت و آمد. تردد. (یادداشت مؤلف). دید و بازدید. (ناظم الاطباء). با کسی دوستی و معاشرت داشتن. (فرهنگ فارسی معین). ج، مراودات.
- مراوده داشتن با کسی، با اورفت و آمد کردن. ارتباط و آمد و شد داشتن.

مترادف و متضاد زبان فارسی

مراوده

آمدوشد، آمیزش، ارتباط، تردد، تماس، حشرونشر، مصاحبت، معاشرت، نشست‌وبرخاست


مراوده داشتن

رفت‌وآمد داشتن، حشرونشر داشتن، معاشرت‌داشتن، نشست‌وبرخاست داشتن

فرهنگ عمید

مراوده

با هم دوستی و آمدوشد داشتن، با کسی رفت‌وآمد داشتن،

حل جدول

مراوده

آمد و رفت

رفت و آمد


مراوده با یکدیگر

رفت و آمد


مراوده و معاشرت

رفت و آمد

فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مراوده

رفت و آمد، تردد، دید و بازدید


قطع مراوده

بریدن دوستی بریدن پیوند

فارسی به آلمانی

معادل ابجد

مراوده

256

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری