معنی مرافعه

مرافعه
معادل ابجد

مرافعه در معادل ابجد

مرافعه
 • 396
حل جدول

مرافعه در حل جدول

 • مشاجره، دشمنی و درگیری
 • مشاجره، دشمنی، درگیری
مترادف و متضاد زبان فارسی

مرافعه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • داوری، شکایت، جدال، دعوا، ستیزه، شکایت، کشمکش، منازعه، نزاع، بزن‌بزن،
  (متضاد) مصالحه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مرافعه در فرهنگ معین

 • (مُ فِ عَ یا عِ) [ع. مرافعه] (مص ل.) نزاع کردن، درگیر شدن.
لغت نامه دهخدا

مرافعه در لغت نامه دهخدا

 • مرافعه. [م ُ ف َ / ف ِ ع َ / ع ِ] (ازع اِمص) مرافعه. مرافعت. دعوی پیش حاکم بردن. (غیاث اللغات). قصه به حاکم بردن. به قاضی برداشتن. با خصم به داور رفتن. سخن نزد حاکم و قاضی بردن. ترافع محاکمه. داوری. (یادداشت مؤلف). || (اِمص) داوری. محاکمه. رجوع به مرافعه بردن و مرافعه نهادن شود. || در تداول، دعوا. مشاجره. کشمکش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مرافعه در فرهنگ عمید

 • با هم دعوا داشتن، مشاجره داشتن،
  شکایت نزد حاکم بردن، با هم به دادگاه رفتن و دادخواهی کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مرافعه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مرافعه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مرافعه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

مرافعه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید