معنی مدینه

مدینه
معادل ابجد

مدینه در معادل ابجد

مدینه
  • 109
حل جدول

مدینه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مدینه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مدینه در فرهنگ معین

  • (مَ نِ) [ع. مدینه] (اِ. ) شهر. ج. مدن، مداین. ، ~ی فاضله آرمان شهر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مدینه در فرهنگ عمید

  • شهر،
    * مدینهٴ فاضله: شهری خیالی که مردم آن جهت به‌دست آوردن سعادت حقیقی کوشش کنند و ادارۀ چنین مدینه‌ای در دست فاضلان و حکیمان باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مدینه در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

مدینه در نام های ایرانی

  • دخترانه، شهر، نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد (ص) بود. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

مدینه در تعبیر خواب

  • دیدن شهر مدینه در خواب، بر شش وجه تعبیر میشود: خیر، آرامی و آسایش، مغفرت، رحمت، نجات و خوشی و رفاه زندگی. - خالد بن علی بن محد العنبری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مدینه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شهر پیامبران (ص) در عربستان صعودی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید