معنی مدیست

مدیست
معادل ابجد

مدیست در معادل ابجد

مدیست
  • 514
حل جدول

مدیست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مدیست در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

مدیست در لغت نامه دهخدا

  • مدیست. [م ُ] (فرانسوی، ص، اِ) آنکه ایجاد مد کند. مدساز. (فرهنگ فارسی معین). طراح مدهای تازه. مبدع. که طرح های بدیع در شیوه ها و وسایل پوشیدن و خوردن و زیستن عرضه کند. || اهل مد. پیرو مد. مدپرست. که دلبسته و شیفته ٔ شیوه های تازه باشد، بخصوص در انتخاب لباس و شیوه های آرایش و تفنن و تجمل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مدیست در فرهنگ عمید

  • سازندۀ مد، مدساز،
فرهنگ فارسی هوشیار

مدیست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی نودر گر (صفت و اسم) آنکه ایجاد مد کند مدساز.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید