معنی مدل

لغت نامه دهخدا

مدل

مدل. [م ِ] (ع ص) مرد باریک اندام کم گوشت. (منتهی الارب). خفی الشخص قلیل اللحم. (متن اللغه). || مَدل. رجوع به مدل شود.

مدل. [م ُ دِل ل] (ع ص) هادی. راهنما. (ناظم الاطباء). راهنمون. دلیل. (یادداشت مؤلف). دلالت کننده. هدایت کننده. (از متن اللغه). نعت فاعلی است از ادلال. رجوع به ادلال شود:
مثنوی او چو قرآن مدل
هادی بعضی و بعضی را مضل.
شیخ بهائی.
|| توفیق راست کرداری دهنده. (ناظم الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. || از حد درگذرنده در محبت و مهربانی با دوست. (ناظم الاطباء). رجوع به ادلال شود. || جری: المدل بالشجاعه؛ الجری ٔ. (متن اللغه).

مدل. [م َ] (ع ص) مرد فرومایه. (منتهی الارب). خسیس. (اقرب الموارد) (از متن اللغه). || شیر (لبن) خفته. (منتهی الارب). اللبن الخاثر؛ شیر غلیظشده. (از اقرب الموارد) (از متن اللغه). مِدل. (متن اللغه).

مدل. [م ُ دِ] (فرانسوی، اِ) الگو. نمونه. (یادداشت مؤلف). سرمشق. (فرهنگ فارسی معین). || کتاب نقاشی که در مدارس دانش آموزان از روی آن طراحی و نقاشی کنند. || هر چیز و هرکس اعم از مجسمه و انسان و غیره که در برابر هنرمند قرار گیرد تا از روی آن نقاشی کند و یا مجسمه بسازد. (فرهنگ فارسی معین).

فارسی به انگلیسی

مدل‌

Model, Mold, Prototype, Replica

فرهنگ عمید

مدل

سبک یا شیوۀ ساختن چیزی: مدل ماشین، مدل خانه،
طرح یا نمونه‌ای که چیزی را از روی آن می‌سازند، الگو،
فرد یا شخصی که در تهیۀ یک اثر هنری، به عنوان الگو به کار گرفته شود،
شخصی که از چهره یا اندام او، در کارهای هنری، آموزشی، و تبلیغاتی استفاده شود،

دلالت‌کننده، راهنما،
کسی که به ‌خود اعتماد و اطمینان دارد،

فرهنگ معین

مدل

(مُ دِ لّ) [ع.] (اِفا.) دلالت کننده، راهنما.

نمونه، سرمشق، الگو، هر چیز و هر کس اعم از مجسمه و انسان و غیره که در برابر هنرمند قرار گیرد تا از روی آن نقاشی کند یا مجسمه بسازد. [خوانش: (مُ دِ) [فر.] (اِ.)]

مترادف و متضاد زبان فارسی

مدل

الگو، طرح، سرمشق، نمونه، اسوه، سرمشق، قدوه

فارسی به عربی

مدل

نموذج

فرهنگ فارسی آزاد

مدل

مُدِلّ، دلالت کننده، راهنما، مرشد،

حل جدول

مدل

نمونه والگو

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مدل

الگو

فرهنگ فارسی هوشیار

مدل

الگو، نمونه، سرمشق

فارسی به آلمانی

مدل

Formen, Modell (n), Muster (n), Müstergültig, Vorbild (n)

معادل ابجد

مدل

74

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری