معنی مدعوین

مدعوین
معادل ابجد

مدعوین در معادل ابجد

مدعوین
  • 180
حل جدول

مدعوین در حل جدول

  • میهمانان، فراخواندگان، دعوت شدگان
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مدعوین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مدعوین در کلمات بیگانه به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مدعوین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: مدعو) فرا خواندگان مهمانان ماهمانان (اسم) جمع مدعو در حالت نصبی و جری (در فارسی مراعات این قاعده نکنند) . توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید