معنی مدبرانه

مدبرانه
معادل ابجد

مدبرانه در معادل ابجد

مدبرانه
  • 302
حل جدول

مدبرانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مدبرانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • صفت استادانه، ماهرانه، هوشمندانه، هوشیارانه، توام باتدبیر، چاره‌گرانه، اندیشمندانه. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مدبرانه در فارسی به انگلیسی

  • Diplomatically, Expedient, Judicial, Judicially, Judiciously, Political, Strategic, Tactful, Tactfully, Wise. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید