معنی مخفی

مخفی
معادل ابجد

مخفی در معادل ابجد

مخفی
 • 730
حل جدول

مخفی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مخفی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پنهان، خفی، مستور، مکتوم، ناآشکار، ناپیدا، نامشهود، نامرئی، ناهویدا، نهان، نهفته، زیرجلی، سری،
  (متضاد) آشکارا، آشکار، هویدا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مخفی در فرهنگ معین

 • (مَ یّ) [ع.] (ص. ق) پنهان، پوشیده.
لغت نامه دهخدا

مخفی در لغت نامه دهخدا

 • مخفی. [م َ فی ی] (ع ص) به معنی پنهان. (آنندراج). پنهان و پوشیده و پنام و نهفته و نهان و پوشیده شده. (ناظم الاطباء):
  آدمی مخفی است در زیر زبان
  این زبان پرده ست بر درگاه جان.
  مولوی.
  بر رأی ملک مخفی نماناد. (گلستان). از خارج در مخفی بتحقیق احوال او کسان باهوش به سمت آذربایجان فرستادند. (مجمل التواریخ گلستانه ص 219).
  - مخفی آمدن، بطور پنهان آمدن. (ناظم الاطباء).
  - مخفی التناسل، فرهنگستان ایران کلمه ٔ «نهانزا» رامعادل این کلمه گرفته است. توضیح بیشتر ...
 • مخفی. [م َ] (اِخ) ملا مخفی رشتی از ندمای مجلس امام قلی خان حاکم فارس بود. او مردی حقیرالجثه بود و معتاد به کوکنار، کسی گفتش که کوکنار از وجود تو چیزی باقی نگذاشت. درجواب گفت که گناه از کوکنار نیست چون رسم است که کُتّاب اقطار عالم در اول مکاتبت می نویسند «مخفی نماناد» لهذا آنچه از من باقیمانده غنیمت است. از اوست:
  ز سوز عشق ز آنگونه دوش تن می سوخت
  که همچو شعله ٔ فانوس در کفن می سوخت
  حدیث عشق تو در نامه ثبت می کردم
  سپندوار نقط بر سر سخن می سوخت
  ز سوز سینه ٔ مخفی شد اینقدر معلوم
  که همچو خس مژه اش در گریستن می سوخت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مخفی در فرهنگ عمید

 • پنهان، پوشیده،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مخفی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • نهفته، پنهان، نهان، ناپیدا
کلمات بیگانه به فارسی

مخفی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مخفی در فارسی به انگلیسی

 • Confidential, Covert, Dark, Hidden, Occult, Secret, Slinky, Snug, Stealthy, Subterranean, Surreptitious, Undercover, Underground. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مخفی در فارسی به عربی

 • دولاب، سری، مخفی
عربی به فارسی

مخفی در عربی به فارسی

 • دزدکی , زیر جلی , پنهان , نهانی , مخفی , رمزی , نامریی , ناپدید , نامعلوم , غیرقابل مشاهده , غیرقابل تشخیص , غیر محسوسغ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مخفی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پنهان، پوشیده، نهفته، نهان
فارسی به ایتالیایی

مخفی در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

مخفی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید