معنی محسنات

محسنات
معادل ابجد

محسنات در معادل ابجد

محسنات
 • 559
حل جدول

محسنات در حل جدول

 • خوبی‌ها، نیکویی‌ها
 • خوبی‌ها، مزیت‌ها
 • خوبی ها، مزیت ها، نیکویی ها
مترادف و متضاد زبان فارسی

محسنات در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • کارهای‌نیک، خوبی‌ها، نیکویی‌ها، صفات خوب، خصلت‌های نیک،
  (متضاد) ذمائم، شایستگی‌ها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

محسنات در فرهنگ معین

 • (مُ حَ سَّ) [ع.] (اِمف.) جِ محسنه. صفات نیکو، کارهای نیک.
لغت نامه دهخدا

محسنات در لغت نامه دهخدا

 • محسنات. [م ُ س َ] (ع ص، اِ) ج ِ مُحسَنَه. (آنندراج). زنهای صاحب حسن و جمیل و زیبا و خوش صورت و پارساو پاکدامن. (غیاث). || آنچه نیک داشته شده باشد. || نیکوئیها. (غیاث) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • محسنات. [م ُ ح َس ْ س َ] (ع اِ) ج ِ مُحَسَّنَه. نیکوئیها و خوبیها و خصلتهای نیک. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

محسنات در فرهنگ عمید

 • نیکویی‌ها، کارهای نیک، صفات خوب،
فارسی به انگلیسی

محسنات در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

محسنات در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نیکوئیها و خوبیها و خصلت های نیک
فرهنگ فارسی آزاد

محسنات در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُحَسَّنات، در فارسی در جمع مؤنث اسم مفعول از تحسین به معنای خوبی ها، صفات حسنه، خصائل نیکو و اعمال خوب مصطلح است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید