معنی محرمات

محرمات
معادل ابجد

محرمات در معادل ابجد

محرمات
 • 689
حل جدول

محرمات در حل جدول

 • چیزهای حرام شده در دین
فرهنگ معین

محرمات در فرهنگ معین

 • چیزهای حرام، زنان حرم، در فارسی جامه راه راه الوان، جمع محرمه (محرم). [خوانش: (مُ حَ رَّ) [ع. ] (اِ مف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

محرمات در لغت نامه دهخدا

 • محرمات. [م ُ ح َرْ رَ] (ع ص، اِ) ج ِ محرمه. (ناظم الاطباء): و پشت بر محظورات و محرمات شرع کرده. (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 1). || ج ِ محرمه. زنانی که به علت نسب، مصاهره، رضاع، لعان، قذف، زنا و لواط تزویج آنها بر مرد حرام است. (از یادداشت لغتنامه). || زنان حرم. || (اصطلاح بزازان). جامه ٔ راه راه که یک راه سیاه و یک راه سپید دارد پارچه ٔ خطدار الوان. (ناظم الاطباء):
  به دست صوفی صوف از محرمات همه
  که منهیند برو توبه از مناهی کن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

محرمات در فرهنگ عمید

 • (فقه) چیز‌های حرام‌شده،
  زنان حرم‌سرا،
  [قدیمی] پارچۀ خط‌دار رنگی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

محرمات در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

محرمات در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (تک: محرمه) نا شایست ها، مشکوییان پردگیان، جامه ی راهراه (اسم) جمع محرمه. (اسم) جمع محرمه (محرم) چیز های حرام:. و پشت بر محظورات و محرمات شرع کرده، زنان حرم، جامه راه راه الوان: هنگام محرم است و با تست دلم بیزار ز گلزار حیاتست دلم. از بس الف زخم کشیدم بر سر از سر تا پا محرمات است دلم. (محمد سعید اشرف) (اسم) جمع محرمه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید