معنی محترمانه

محترمانه
معادل ابجد

محترمانه در معادل ابجد

محترمانه
  • 744
حل جدول

محترمانه در حل جدول

  • بااحترام، باحرمت، توام با احترام
مترادف و متضاد زبان فارسی

محترمانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بااحترام، توام با احترام، باحرمت، محترمبی‌ادبانه
فرهنگ معین

محترمانه در فرهنگ معین

  • (مُ تَ رَ نِ) [ع - فا.] (ق.) بااحترام.
فرهنگ عمید

محترمانه در فرهنگ عمید

  • از روی‌احترام، بااحترام،
فارسی به انگلیسی

محترمانه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

محترمانه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • گرامیانه با احترام:. محترمانه پذیرایی شد. توضیح غالبا در غیر مورد بکار برند مثلا گویند: فریدون با جمشید محترمانه صحبت کرد. درین جمله محترمانه قید برای صحبت کردن فریدون است در حالی که مراد آنست که جمشید مورد احترام فریدون بود همچنین است: علی با آنها محترمانه رفتار کرد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه