معنی مجرای آب

مجرای آب
معادل ابجد

مجرای آب در معادل ابجد

مجرای آب
  • 257
حل جدول

مجرای آب در حل جدول

فارسی به انگلیسی

مجرای آب در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

مجرای آب در تعبیر خواب

  • خواب یک مجرای آب: پول از طرف والدین دریافت می کنید.
    یک مجرای آب در حال ساخته شدن: موفقیت شما بتاخیر می افتد.
    یک مجرای آب در حال تعمیر: خواسته ها یتان را عملی خواهید کرد.
    آب فراوان در یک مجرای آب جریان دارد: ثروت و قدرت - کتاب سرزمین رویاها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مجرای آب در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

مجرای آب در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه