معنی مجاور

مجاور
معادل ابجد

مجاور در معادل ابجد

مجاور
 • 250
حل جدول

مجاور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مجاور در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جار، قریب، کنار، مشرف، هم‌جوار، هم‌دیوار، همسایه، هم‌کوچه، مقیم حرم، معتکف، مقیم، ساکن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مجاور در فرهنگ معین

 • (مُ وِ) [ع. ] (اِفا. ) همسایه، همجوار، در کنار دیگری، کسی که به قصد ثواب در کنار یک بنای مقدس اقامت می کند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مجاور در لغت نامه دهخدا

 • مجاور. [م ُ وِ] (ع ص) همسایه. (دهار). همسایگی کننده. (غیاث) (آنندراج) همجوار و همسایه و در پهلو و در کنار و هم پهلو. (ناظم الاطباء):
  ترا تا کعبه ٔ احسان شناسند
  منم باکعبه ٔ احسان مجاور.
  امیرمعزی.
  آتش وقتی از نزدیک خرمن مجاوران خود سوزاند و وقتی از دور سرگشتگان ره گم کرده را به مقصد رساند. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 271). || مقیم و ساکن در جائی. ج، مجاوران. (ناظم الاطباء). در قافیه ٔ شعر گاهی بضرورت مُجاوَر آید:
  هر آنکه خدمت او کرد نیکبختی یافت
  مجاور در و درگاه اوست بخت مدام
  فرخی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مجاور در فرهنگ عمید

 • همسایه، کسی که در محلی نزدیک مسکن کس دیگر اقامت اختیار کند و در آنجا به ‌سر ببرد،
  آن‌که یا آنچه در کنار چیز دیگر قرار دارد،
  کسی که برای به دست آوردن ثواب در یک مکان مقدس اقامت دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مجاور در فارسی به انگلیسی

 • Adjacent, About, By-, Beside, Besides, Contiguous, Near, Nearby, Hard, Neighbor, Neighboring, Next, Outside, Tangent, Toward, Upon. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مجاور در فارسی به عربی

 • اقترب منه، جار، ضد، قادم، مجاور
عربی به فارسی

مجاور در عربی به فارسی

 • نزدیک , مجاور , همسایه , همجوار , دیوار بدیوار
فرهنگ فارسی هوشیار

مجاور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • همسایگی کننده، همجوار
فرهنگ فارسی آزاد

مجاور در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُجاوِر، همسایه، مسکن گزیننده در همسایگی، هم مسکن، اقامت گزیننده در مسجد یا شهرهای مذهبی یا بقاع،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مجاور در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مجاور در فارسی به آلمانی

 • Angrenzend, Folgend, Gegen, Nachbar (m), Nächst-, Nächst, Nächste, Nächsten, Nächster (m), Nächstes, Wider. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید