معنی مجانی

مجانی
معادل ابجد

مجانی در معادل ابجد

مجانی
  • 104
حل جدول

مجانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مجانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • رایگان، مجان، مفت، بلاعوض 3
فرهنگ معین

مجانی در فرهنگ معین

  • (مَ جّ) [ع - فا.] (ص نسب.) رایگان، مفت.
لغت نامه دهخدا

مجانی در لغت نامه دهخدا

  • مجانی. [م َ] (ع اِ) ج ِ مَجنی ̍. (اقرب الموارد). ج ِ مجنی [م َ نا]: مجانی الادب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجنی شود. || سودها و منفعتها و حاصلها. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • مجانی. [م َج ْ جا] (ص نسبی) بلاعوض و مفت و رایگان و بی مزد و اجرت. (ناظم الاطباء). مفتی. برایگان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || قسمی از شاگردان دارالفنون طهران به زمان ناصرالدین شاه که چاشت (ناهار) آنها را در مدرسه می دادند. برایگان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مجانی در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مجانی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مجانی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مجانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مجانی در فارسی به عربی

عربی به فارسی

مجانی در عربی به فارسی

  • تعریف امیز , تعارفی , بلیط افتخاری , رایگان , مفت , مجانا , مجانی , ازاد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مجانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مفت و رایگان و بی مزد و اجرت
فرهنگ فارسی آزاد

مجانی در فرهنگ فارسی آزاد

  • مَجانِی، جاهای چیدن میوه، میوه های چیده شده (مفر: مَجنی)،
فارسی به ایتالیایی

مجانی در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

مجانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید