معنی مجاب

مجاب
معادل ابجد

مجاب در معادل ابجد

مجاب
 • 46
حل جدول

مجاب در حل جدول

 • متقاعد، پذیرا، تسلیم
 • متقاعد
مترادف و متضاد زبان فارسی

مجاب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پذیرا، راضی، رضا، متقاعد، تسلیم، مغلوب
فرهنگ معین

مجاب در فرهنگ معین

 • (مُ) [ع.] (اِمف.) جواب داده، پاسخ داده شده.
لغت نامه دهخدا

مجاب در لغت نامه دهخدا

 • مجاب. [م ُ] (ع ص) جواب داده شده. (از منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث). جواب داده و پاسخ داده. (ناظم الاطباء). پاسخ کرده. پاسخ شنیده. که وی را پاسخ داده باشند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  - مجاب الدعوه، کسی که دعای وی پذیرفته و قبول گردد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء).
  || قبول کرده شده. (غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || مأخوذ از تازی، ساکت شده در مباحثه و مناقشه و گفتگو. (ناظم الاطباء) مغلوب در مناظره. مُفحَم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مجاب در فرهنگ عمید

 • پاسخ‌داده‌شده، کسی که قانع شده،
فرهنگ فارسی هوشیار

مجاب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جواب داده شده، پاسخ کرده
فرهنگ فارسی آزاد

مجاب در فرهنگ فارسی آزاد

 • مجاب، پاسخ داده شده، پاسخ شنیده، ایضاً در فارسی قانع شده یا مغلوب گردیده در مناظره،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه