معنی مثانه

مثانه
معادل ابجد

مثانه در معادل ابجد

مثانه
 • 596
حل جدول

مثانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مثانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مثانه در فرهنگ معین

 • (مَ نِ) [ع. مثانه] (اِ. ) کیسه عضلانی غشایی که ادرار پس از خروج از کلیه ها، در آن جمع می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مثانه در لغت نامه دهخدا

 • مثانه. [م َ ن َ / ن ِ] (ع اِ) آبدان و آن جزء از بدن حیوان که در وی کمیز جمعمی گردد. (ناظم الاطباء). کیسه ٔ بول که در شکم می باشد. (غیاث). آبگاه. کمیزدان. شاش دان. پیشاب دان. بیت البول. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مثانه به شکل بلوطاست هر دو سر تیز و میان فراخ و هر دو رگ گرده که آن را برابخ گویند اندر مثانه گشاده است تا آب از آن راه از گرده به مثانه اندرآید و چنان نیست که این جاکه برابخ به مثانه رسیده راه آب راست اندرمثانه گشاده است، لکن نخست اندرجرم صفاق دو منفذ گشاده است، پس هر دو منفذ اندرمیان صفاق و عصب گشاده است بر درازی مثانه تا به آخر او که نزدیک منفذ بیرون شدن آب است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مثانه در فرهنگ عمید

 • کیسه‌ای ماهیچه‌ای در لگن خاصره که ادرار در آن جمع می‌شود، آبدان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مثانه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

مثانه در تعبیر خواب

 • خواب مثانه: شادی در پیش است.
  مثانه شما درد می کند: مبلغی پول دریافت میکنید
  روی مثانه شما عمل جراحی می شود:نکبت و بدشانسی در آینده
  دیگران مثانه شان را عمل می کنند: غمی را که از آن رنج می برید پنهان می کنید.
  مثانهشریک زندگی شما را بیرون می کشند:
  ذات الریه خواهید کرد. - کتاب سرزمین رویاها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مثانه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

مثانه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید