معنی متین

متین
معادل ابجد

متین در معادل ابجد

متین
 • 500
حل جدول

متین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

متین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باوقار، جاافتاده، سنگین، موقر، استوار، محکم، پابرجا، رزین، فرهیخته، خلیق،
  (متضاد) جلف، سبک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

متین در فرهنگ معین

 • (مَ) [ع.] (ص.) محکم، استوار، سخت.
لغت نامه دهخدا

متین در لغت نامه دهخدا

 • متین. [م َ] (ع ص) درشت و استوار. (از منتهی الارب). استوار. (دهار) (مهذب الاسماء). استوار و محکم. (آنندراج) (غیاث). محکم و استوار و سخت و درشت. (ناظم الاطباء). پخته کار. رزین. متقن. مبرم. مستحکم. سخت قوی. سخت نیرومند. استوار. صلب. سخت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و املی لهم ان کیدی متین. (قرآن 183/7). ان اﷲ هوالرزاق ذوالقوه المتین. (قرآن 58/51).
  رایش چنانکه لفظ بزرگان بود متین
  عزمش چنانکه بازوی گردان بود قوی.
  فرخی. توضیح بیشتر ...
 • متین. [م ِ] (اِ) بیل. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به میتین شود. توضیح بیشتر ...
 • متین. [م َ] (اِخ) نامی از نامهای خدای تعالی. (مهذب الاسماء). من اسمائه تعالی. (از محیطالمحیط). از نامهای خداوند تبارک و تعالی. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • متین. [م َ] (اِخ) یکی از اسماء رسول صلی اﷲ علیه و علی آله و سلم. (غیاث) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متین در فرهنگ عمید

 • دارای متانت،

  محکم، ثابت، استوار، پابرجا،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

متین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

متین در فارسی به انگلیسی

 • Composed, Demure, Dignified, Dispassionate, Even-Tempered, Gracious, Steady, Mild-Mannered, Potent, Sedate, Self-Possessed, Serene, Sober. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

متین در فارسی به عربی

 • رزین، صاحی، هادی
نام های ایرانی

متین در نام های ایرانی

 • پسرانه، دارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نامهای خداوند. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

متین در عربی به فارسی

 • قوی هیکل , تنومند , ستبر , هیکل دار
ترکی به فارسی

متین در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

متین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پابرجا، ثابت و استوار
فرهنگ فارسی آزاد

متین در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَتِین، محکم و ثابت، استوار و پا برجا، قوی (جمع: مِتان)،
فارسی به ایتالیایی

متین در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید