معنی متوسل شدن

متوسل شدن
معادل ابجد

متوسل شدن در معادل ابجد

متوسل شدن
  • 890
حل جدول

متوسل شدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

متوسل شدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ملتجی شدن، متشبث شدن، دست‌به‌دامن شدن، واسطه قرار دادن
فارسی به انگلیسی

متوسل شدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

متوسل شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید