معنی مترون

مترون
معادل ابجد

مترون در معادل ابجد

مترون
  • 696
حل جدول

مترون در حل جدول

فرهنگ معین

مترون در فرهنگ معین

  • (مِ رُ) [انگ. ] (اِ. ) کسی که سرپرستی و نظارت پرستاران را بر عهده دارد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید