معنی متحیر شدن

متحیر شدن
معادل ابجد

متحیر شدن در معادل ابجد

متحیر شدن
  • 1012
حل جدول

متحیر شدن در حل جدول

  • حیران شدن، فروماندن، سرگشته شدن، مبهوت شدن، متعجب شدن
  • یکه خوردن
  • واخوردن
مترادف و متضاد زبان فارسی

متحیر شدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حیران شدن، حیرت‌زده شدن، مبهوت شدن، متعجب شدن، درماندن، فرو ماندن، سرگشته‌شدن، حیران ماندن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

متحیر شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

متحیر شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

متحیر شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خیره شدن مات شدن سرگردان گشتن (مصدر) سرگشته شدن حیران ماندن:. اندرین کار متحیر شدند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید