معنی متان

متان
معادل ابجد

متان در معادل ابجد

متان
  • 491
حل جدول

متان در حل جدول

فرهنگ معین

متان در فرهنگ معین

  • (مِ) [فر. ] (اِ. ) گازی است بی بو و بی رنگ و قابل نفوذتر و سبک تر از هوا که اولین ترکیب سلسله هیدروکربورهای اشباع شده است. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن بقایای موجودات زنده خصوصاً فساد گیاهان در مرداب ها ح - اصل می شود و به همین جهت آن را به نا. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

متان در لغت نامه دهخدا

  • متان. [م ِ] (فرانسوی، اِ) گازی است بی بو و بی رنگ و قابل نفوذتر و سبکتر از هوا که اولین ترکیب سلسله ٔ هیدروکربورهای اشباع شده است. فرمولش CH4 میباشد تکاثفش نسبت به هوا 1629 است. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن بقایای موجودات زنده خصوصاً فساد گیاهان در مردابها حاصل میشود و بهمین جهت آن را بنام گاز مردابها نیز می نامند. در اکثر تشکیلات نفتی جزء گازهای بالای چاههای نفت وجود دارد و در معادن زغال سنگ گاز مذکور فراوان است. توضیح بیشتر ...
  • متان. [م ِ] (ع اِ) ج ِ مَتن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج ِ مَتن زمین درشت و بلند. (آنندراج). و رجوع به «متن » شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متان در فرهنگ عمید

  • گازی بی‌رنگ، بی‌بو، بی‌طعم، سبک‌تر از هوا، و قابل احتراق که با شعلۀ زرد در هوا می‌سوزد و در مرداب، فاضلاب، و معادن زغال‌سنگ یافت می‌شود، گاز مرداب،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

متان در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

متان در گویش مازندرانی

  • نام روستایی از فیروزجاه بابل
فرهنگ فارسی هوشیار

متان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • گازی است بی بو و بی رنگ و قابل نفوذتر و سبکتر از هوا که اولین ترکیب سلسله هیدروکربورهای اشباع شده است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید