معنی متأخر

متأخر
معادل ابجد

متأخر در معادل ابجد

متأخر
  • 1240
حل جدول

متأخر در حل جدول

فرهنگ معین

متأخر در فرهنگ معین

  • درنگ کننده، معاصر، کسی که در زمان نزدیک به زمان حال می زیسته. [خوانش: (مُ تَ ءَ خِّ) [ع. ] (اِفا. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

متأخر در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُتَأَخِّر، دیر رسیده، عقب افتاده،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید