معنی مبیت

مبیت
معادل ابجد

مبیت در معادل ابجد

مبیت
 • 452
حل جدول

مبیت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مبیت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیتوته، شب‌زنده‌داری، خوابگاه، مسکن
فرهنگ معین

مبیت در فرهنگ معین

 • آنکه اراده کاری کند در شب و تصمیم گیرد، گفتگو کننده در شب، شبیخون آورنده. [خوانش: (مُ بَ یِّ) [ع. ] (اِفا. )]. توضیح بیشتر ...
 • جای خواب، شب را گذراندن،
لغت نامه دهخدا

مبیت در لغت نامه دهخدا

 • مبیت. [م َ] (ع مص) (از «ب ی ت ») شب گذراندن. مأخوذ از بَیات که. بمعنی شب کردن است یا مشتق از بیتوتت که مصدر بمعنی شب گذراندن است. (غیاث) (از آنندراج). بات یفعل کذا مبیتاً؛ به شب کردن چنین. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). شب در رسیدن کسی را. (از محیطالمحیط). بیتوته. بیات. شب گذراندن. خوابیدن. خفتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): روز مضجع ومسکن بر گل مرغزار و شب مبیت و مقیل بر سنبل کوهسار. (سندبادنامه ص 121). توضیح بیشتر ...
 • مبیت. [م ُ ب َی ْ ی ِ] (ع ص) آن که اراده ٔ کاری کند در شب و تدبیر آن نماید. (آنندراج) (از منتهی الارب). آن که در شب پی کاری رود. (ناظم الاطباء). آن که اراده ٔ کاری کند در شب و تصمیم گیرد. (فرهنگ فارسی معین). || پیراینده و خشاره کننده خرمابن را. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). || شبیخون آورنده بر کسی. (منتهی الارب) (آنندراج). شبیخون آورنده بر دشمن. || تکلم کننده و اندیشه کننده و تدبیر کننده در شب. || ترتیب دهنده و آماده کننده. توضیح بیشتر ...
 • مبیت. [م ُب َی ْ ی َ] (ع ص) تصمیم گرفته به شب. || گفتگو کرده در شب. || (مص) اراده کردن و تصمیم گرفتن به شب. و رجوع به ترکیب مبیت کردن شود. || گفتگو کردن در شب. (فرهنگ فارسی معین).
  - مبیت کردن، گفتگو کردن و تصمیم گرفتن بهنگام شب. (فرهنگ فارسی معین). تدبیر کردن، استقصا کردن. (ازحاشیه ٔ ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ تهران ص 407): چون مقصد و مقصود قوم بر آن موجب که مبیت کرده بودند میسر نشد به جرجان رفتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی، از فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مبیت در فرهنگ عمید

 • شب را در جایی به ‌سر بردن،

  (اسم) جای خوابیدن، خوابگاه،
فرهنگ فارسی هوشیار

مبیت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خوابیدن، شب گذراندن، خفتن
فرهنگ فارسی آزاد

مبیت در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَبِیت، غیر از معانی مصدری، مَسکن، محل ماندن و خوابیدن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه