معنی مبهوت

مبهوت
معادل ابجد

مبهوت در معادل ابجد

مبهوت
  • 453
حل جدول

مبهوت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مبهوت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بهت‌زده، حیران، حیرت‌زده، خیره، شگفت‌زده، مات، متحیر، هاج‌وواج. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مبهوت در فرهنگ معین

  • (مَ) [ع.] (اِمف.) سرگردان، حیرت زده.
لغت نامه دهخدا

مبهوت در لغت نامه دهخدا

  • مبهوت. [م َ] (ع ص) حیران و اسم مفعول از بهت بمعنی حیرت است. (غیاث). حیران و حیران کرده شده. (آنندراج). عاجز شده و متحیر مانده. (ازمنتهی الارب). سرگشته و متحیر. (محیطالمحیط). متحیر. (بحرالجواهر). عاجز و متحیر و پریشان و سرگشته و حیران و سرگردان و پریشان و آشفته و متعجب. (ناظم الاطباء). || افترا زده شده و دروغ بربسته شده. (ناظم الاطباء). || مأخوذ ازتازی سرگشته و حیران و سرگردان و پریشان و آشفته و متعجب و گنگ وبی زبان و ساکت و خاموش از آشفتگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مبهوت در فرهنگ عمید

  • متحیر، سرگردان، بهت‌زده، حیرت‌زده،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مبهوت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مبهوت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مبهوت در فارسی به انگلیسی

  • Foggy, Nonplused, Nonplussed, Open-Mouthed
فرهنگ فارسی هوشیار

مبهوت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حیران و سرگشته و متحیر
فرهنگ فارسی آزاد

مبهوت در فرهنگ فارسی آزاد

  • مَبهُوت، بهت زده، حیرت زده،
فارسی به آلمانی

مبهوت در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید