معنی مبغوض

مبغوض
معادل ابجد

مبغوض در معادل ابجد

مبغوض
 • 1848
حل جدول

مبغوض در حل جدول

 • مورد بغض و کینه
فرهنگ معین

مبغوض در فرهنگ معین

 • (مَ) [ع.] (اِمف.) مورد بغض و خشم واقع شده.
لغت نامه دهخدا

مبغوض در لغت نامه دهخدا

 • مبغوض. [م َ] (ع ص) دشمن داشته شده. (آنندراج) (ناظم الاطباء). در تداول فارسی زبانان بمعنی مُبغَض است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا):
  نام او محبوب از ذات ویست
  نام این مبغوض ز آفات ویست.
  مولوی.
  و آفرید او وصفهای عارضی
  که کسی مبغوض می گردد رضی.
  مولوی.
  و رجوع به نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز شماره ٔ 10 سال اول ص 39 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مبغوض در فرهنگ عمید

 • مورد بغض و خشم واقع‌شده، دشمن‌داشته‌شده،
فرهنگ فارسی هوشیار

مبغوض در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه