معنی مبرم

مبرم
معادل ابجد

مبرم در معادل ابجد

مبرم
 • 282
حل جدول

مبرم در حل جدول

 • استوار، محکم، ثابت
مترادف و متضاد زبان فارسی

مبرم در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بسیار، زیاد، شدید، وافر، سخت، محکم، استوار، رسن، طناب
فرهنگ معین

مبرم در فرهنگ معین

 • (اِمف. ) استوار، محکم، (ص. ) (فا. ) زیاد، وافر، (اِ. ) پارچه ای که دو بافته باشند، رسن دو تا، برهم تافته. [خوانش: (مُ رَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مبرم در لغت نامه دهخدا

 • مبرم. [م ِ رَ] (ع اِ) دوک که بر آن ریسمان تابند. ج، مَبارِم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دوک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • مبرم. [م ُ رَ] (ع اِ) جامه ای که دوتاه بافته باشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || نوعی از جامه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نوعی از قماش. نوعی از جامه ٔ استوار و محکم بافته. (یادداشت دهخدا): و از این ناحیت [دیلمان] جامه های ابریشم خیزد یک رنگ و بارنگ چون مبرم و حریر و آنچه بدان ماند. (حدودالعالم چ دانشگاه ص 143). و از استراباد جامه های بسیار خیزد از ابریشم چون مبرم و زعفوری گوناگون. توضیح بیشتر ...
 • مبرم. [م ُ رِ] (ع ص) به ستوه آرنده. ملول کننده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اسم فاعل ابرام بمعنی ملالت آوردن از ماده ٔ «برم » به دو فتحه بمعنی ملالت. (قاموس، از حاشیه ٔ بیهقی چ فیاض): طمع دارم به فضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 11). این حدیث بر دار کردن حسنک به پایان آوردم و چندقصه و نکته بدان پیوستم سخت مطول و مبرم، در این تألیف. و خوانندگان مگر معذور دارند و عذر من بپذیرندو از من به گرانی فراستانند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مبرم در فرهنگ عمید

 • شدید،

  [قدیمی] محکم، ثابت، قاطع، استوار‌شده،
 • بی‌مزه‌گویِ ملامت‌آور،
فارسی به انگلیسی

مبرم در فارسی به انگلیسی

 • Acute, Crying, Desperate, Guts, Imperious, Pushy, Urgent
فارسی به عربی

مبرم در فارسی به عربی

 • بکاء، ضغط، قرحه، مستعجل، ملح
فرهنگ فارسی هوشیار

مبرم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • استوار ساختن، محکم کردن
فارسی به آلمانی

مبرم در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه