معنی مباینه

مباینه
معادل ابجد

مباینه در معادل ابجد

مباینه
  • 108
حل جدول

مباینه در حل جدول

فرهنگ معین

مباینه در فرهنگ معین

  • (مُ یِ نَ یا نِ) [ع. مباینه] (مص ل.) جدا شدن.
فرهنگ فارسی هوشیار

مباینه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مباینه و مباینت در فارسی: اویناختاری ناسازی از هم جدا شدن (مصدر) از یکدیگر جدا شدن با هم مخالف بودن جمع: مباینات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

مباینه در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُبایَنَه، (بایَنَ، یُبایِنُ) مخالف بودن، جدا بودن، جدا شدن از دیگری،. توضیح بیشتر ...
  • مُبایَنَه، مخالفت، برخلاف،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید