معنی مایو

مایو
معادل ابجد

مایو در معادل ابجد

مایو
  • 57
حل جدول

مایو در حل جدول

  • لباس ورزش شنا
مترادف و متضاد زبان فارسی

مایو در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مایو در فرهنگ معین

  • (یُ) [فر.] (اِ.) لباس شنا.
لغت نامه دهخدا

مایو در لغت نامه دهخدا

  • مایو. [ی ُ] (فرانسوی، اِ) جامه ای که به هنگام شنا به تن کنند. (فرهنگ فارسی معین). لباس نرم و چسبان که قسمتی از اندام را پوشاند و در حمام و شنا و هنگام ورزش آن را مردان و زنان به کار برند. (از لاروس). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مایو در فرهنگ عمید

  • لباس کوتاه و چسبان که هنگام شنا بر تن کنند،
فرهنگ فارسی هوشیار

مایو در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جامه ای که به هنگام شنا به تن کنند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید