معنی ماکیان

ماکیان
معادل ابجد

ماکیان در معادل ابجد

ماکیان
 • 122
حل جدول

ماکیان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ماکیان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • مرغ‌وخروس، دجاج، مرغان خانگی
فرهنگ معین

ماکیان در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

ماکیان در لغت نامه دهخدا

 • ماکیان. (اِ) مرغ خانگی بود، جفت خروس. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 375). مرغ ماده ٔ خانگی. (صحاح الفرس). مرغ خانگی را گویند که مادینه ٔ خروس باشد. (برهان). لفظ مفرد است به معنی یک مرغ خانگی که ماده باشد و نر آن را خروس گویند. (غیاث). مادینه ٔ خروس، که مرغ خانگی نیز گویند. (ناظم الاطباء). دجاجه. ماکیانه. (زمخشری، یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ام ّالولید. (منتهی الارب). ام حفصه. ام خوصه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • ماکیان. (اِخ) دهی از دهستان بهمنی است که در بخش میناب شهرستان بندر عباس واقع است و 500 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماکیان در فرهنگ عمید

 • خانواده‌ای از پرندگان، مانند مرغ خانگی و بوقلمون که بال‌های کوچکی دارند و مسافت کمی را می‌توانند پرواز کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ماکیان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ماکیان در فارسی به عربی

تعبیر خواب

ماکیان در تعبیر خواب

 • دیدن ماکیان به خواب سه وجه است.
  اول: زن صاحب جمال.
  دوم: کنیزک.
  سوم: خادم خانه. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماکیان درخواب، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماکیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماکیان در خانه او خانه کرد دلیل است از زنی منفعت یابد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد - یوسف نبی علیه السلام
فرهنگ فارسی هوشیار

ماکیان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

ماکیان در فارسی به آلمانی

 • Geflügel (n), Henne (f), Huhn (n), Geflügel (n)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید