معنی ماهیت

ماهیت
معادل ابجد

ماهیت در معادل ابجد

ماهیت
  • 456
حل جدول

ماهیت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ماهیت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بود، جوهر، وجود، هستی، چگونگی، چیستی، حقیقت، واقعیت، هویت،
    (متضاد) غرض. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ماهیت در فرهنگ معین

  • (یَّ) [ع.] (اِ.) حقیقت و نهاد و ذات چیزی.
لغت نامه دهخدا

ماهیت در لغت نامه دهخدا

  • ماهیت. [هی ی َ] (ع اِ مرکب) به معنی حقیقت چیزی مستعمل است. بدان که این مصدر جعلی است تراشیده ٔ اهل منطق و حکمت. معنی لفظی لفظ ماهیت چیست این شدن باشد مرکب از ماء موصوله و «هی » ضمیر مؤنث واحدو یاء مشدد علامت جعل و تاء مصدری، مگر یاء لفظ «هی »به جهت اجتماع یأات حذف شده است. (غیاث) (آنندراج). حقیقت و طبیعت و نهاد و ذات و جوهر. (ناظم الاطباء). چیستی. ماهیت چیزی، حقیقت آن. ج، ماهیات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماهیت در فرهنگ عمید

  • حقیقت، طبیعت، نهاد، سرشت،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ماهیت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ماهیت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ماهیت در فارسی به عربی

  • ابحر، جوهر، طبیعه، مساله
فرهنگ فارسی هوشیار

ماهیت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بمعنی حقیقت چیزی مستعمل است
فرهنگ فارسی آزاد

ماهیت در فرهنگ فارسی آزاد

  • ماِهیَّت، حقیقت و طبیعت و نهاد و ذات و سرشت هر چیز، (مُؤَنَّث: ماهیّ، به ماه نیز مراجعه شود)، (جمع: ماهِیّات)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

ماهیت در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

ماهیت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه