معنی ماهور

ماهور
معادل ابجد

ماهور در معادل ابجد

ماهور
 • 252
حل جدول

ماهور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ماهور در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پستی و بلندی، کوه‌پایه، تپه، تپه‌زار
فرهنگ معین

ماهور در فرهنگ معین

 • (اِ.) از دستگاه های موسیقی.
لغت نامه دهخدا

ماهور در لغت نامه دهخدا

 • ماهور. (اِ) تپه های مسلسلی که در دامنه ٔکوه پدید باشد. (ناظم الاطباء). هریک از تپه های پیوسته که در دامنه ٔ کوه پدید باشد. حصه ٔ پیش آمده ٔ کوه. (فرهنگ فارسی معین). || گل ماهور. (فرهنگ فارسی معین). خرگوشک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || نام شعبه ای است از موسیقی. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نام یکی از دو شعبه ٔ «نوا» است و شعبه ٔ دیگر «نوروز خارا» است. (فرهنگ نظام). شعبه ٔ نهم از 24 شعبه ٔ موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
 • ماهور. (اِخ) دهی از دهستان عقیلی است که در شهرستان شوشتر واقع است و 300 تن سکنه دارد که از طایفه ٔ بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماهور در فرهنگ عمید

 • (زمین‌شناسی) هریک از برآمدگی‌های تپه‌مانندِ دشت یا دامنۀ کوه،
  (موسیقی) از دستگاه‌های هفتگانۀ موسیقی ایرانی،
  (زیست‌شناسی) = گُل * گل ماهور
  (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌چهارگانۀ موسیقی ایرانی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ماهور در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ماهور در فارسی به عربی

نام های ایرانی

ماهور در نام های ایرانی

 • دخترانه، نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی
گویش مازندرانی

ماهور در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

ماهور در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

ماهور در فرهنگ پهلوی

 • از دستگاه های موسیقی ایرانی
فارسی به آلمانی

ماهور در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید