معنی مانوس شدن

مانوس شدن
معادل ابجد

مانوس شدن در معادل ابجد

مانوس شدن
  • 511
حل جدول

مانوس شدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مانوس شدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • انس‌گرفتن، اخت شدن، عادت کردن، آمخته شدن، خوگر شدن
فارسی به عربی

مانوس شدن در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

مانوس شدن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید