معنی مانور

مانور
معادل ابجد

مانور در معادل ابجد

مانور
  • 297
حل جدول

مانور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مانور در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آزمایش، تمرین‌عملیات نظامی، مشق، رزمایش، ترفند، شگرد، حرکات (زیرکی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مانور در فرهنگ معین

  • (نُ وْ) [فر. ] (اِ. ) اجرای عملیات جنگی به طور نمایشی و تمرینی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مانور در لغت نامه دهخدا

  • مانور. [ن ُوْرْ] (فرانسوی، اِ) طریقه ٔ تنظیم عمل یک دستگاه. (فرهنگ فارسی معین). || (اصطلاح نظامی) فن رهبری دسته های نظامی در یک منطقه و آن عبارت از این است که در حدود مأموریت محوله کلیه ٔ وسایل خود رابه روی دشمن تمرکز دهند، حتی الامکان از روی غافلگیری دشمن و تأمین قوای خودی. (فرهنگ فارسی معین). || تمرین عملیات نظامی. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مانور در فرهنگ عمید

  • (نظامی) تمرین عملیات جنگی برای آماده‌سازی نیروها و نمایش میزان توانایی آنان، رزمایش،
    به کارگیری ترفندهای زیرکانه برای انجام رساندن کاری،
    [عامیانه، مجاز] خودنمایی کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مانور در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مانور در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مانور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • طریقه تنظیم عمل یکدستگاه، تمرین عملیات نظامی، حرکت قسمتهای مختلف ارتش برای انجام نقشه های جنگی. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مانور در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید