معنی مانا

مانا
معادل ابجد

مانا در معادل ابجد

مانا
 • 92
حل جدول

مانا در حل جدول

 • مثل، مانند، نظر
 • مثل و شبیه
مترادف و متضاد زبان فارسی

مانا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باقی، پایا، پایدار، جاوید، ماندنی،
  (متضاد) زوال‌پذیر، فانی، شبیه، مثل،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مانا در فرهنگ معین

 • [فر. ] (اِ. ) نیروی مستقل مادی و روحانی که در همه جا پراکنده است و در همه شعارها و موجودات و اشیاء مقدس شرکت دارد. توضیح بیشتر ...
 • (ص. ) شبیه، مانند، نظیر، (ق. ) ادات تشبیه و تردید: گویی، پنداری. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مانا در لغت نامه دهخدا

 • مانا. (اِ) به زبان زند و پازند خدای عزوجل است. (برهان). نام خدای عزوجل است (از ژند نوشته شد). (فرهنگ جهانگیری). به زبان ژند و پاژند نام ایزد تعالی است و صاحب دساتیر «مونا» تصحیح کرده. (آنندراج) (انجمن آرا). در فرهنگ دساتیر (ص 265) پس از نقل قول برهان گوید: «باید دانست که مونا بالوا و خدا را گویند». هزوارش مئونا، مونا. (حاشیه ٔ برهان چ معین). توضیح بیشتر ...
 • مانا. (نف) به معنی شبیه و نظیر و مثل و مانند آمده است. (برهان) (از آنندراج). مانند را گویند. (فرهنگ جهانگیری). صفت مشبه از «ماندن » و «مانستن ». ماننده. شبیه. (فرهنگ فارسی معین): دروغ به راست مانا به که راست به دروغ مانا. (قابوسنامه از امثال و حکم ج 2 ص 798).
  فرو سنبی دل دشمن بدان کلک شهاب آیین
  بدرانی صف لشکر بدان تیغ فلک مانا.
  ازرقی (از فرهنگ جهانگیری).
  ضُبّار؛ درختی است مانا به درخت بلوط. (منتهی الارب). قَسقاس، گیاهی است مانا به کرفس. توضیح بیشتر ...
 • مانا. (اِ) نیروی مستقل مادی وروحانی که همه جا پراکنده است و در همه ٔ شعارها و موجودات و اشیاء مقدس شرکت دارد. «دورکیم » مانا را خدایی می داند که مردم بدوی پرستش می کنند. خدایی است بی شخصیت و بی نام و بی تاریخ که در همه جا و همه ٔ اشیا پراکنده است. شکل مادی آن همان «توتم » است. ریشه ٔ علم و معرفت انسان به خدا و خدایان را در ادیان قدیم و جدید در مانا باید جستجو کرد. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مانا در فرهنگ عمید

 • مثل، مانند، نظیر،
  (قید) همانا،
  (قید) گویی، پنداری، شاید: آن‌کس که مرا بکشت باز آمد پیش / مانا که دلش بسوخت بر کشتهٴ خویش (سعدی: ۱۳۵)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مانا در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

مانا در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، مانند، ماندنی، پایدار
ترکی به فارسی

مانا در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مانا در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

مانا در فرهنگ پهلوی

 • پندار، همانند، شبیه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید