معنی مالک شدن

مالک شدن
معادل ابجد

مالک شدن در معادل ابجد

مالک شدن
  • 445
حل جدول

مالک شدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مالک شدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • صاحب‌شدن، به تملک درآوردن، در اختیار گرفتن
لغت نامه دهخدا

مالک شدن در لغت نامه دهخدا

  • مالک شدن. [ل ِ ش ُ دَ] (مص مرکب) دارا شدن و به تصرف درآوردن و ضبط کردن. (ناظم الاطباء). صاحب چیزی شدن. خداوند چیزی شدن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مالک شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مالک شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مالک شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دارا شدن و به تصرف در آوردن و ضبط کردن، صاحب چیزی شدن، خداوند چیزی شدن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید