معنی ماشینی

ماشینی
معادل ابجد

ماشینی در معادل ابجد

ماشینی
  • 411
حل جدول

ماشینی در حل جدول

فرهنگ معین

ماشینی در فرهنگ معین

  • مربوط یا منسوب به ماشین، انجام شده یا ساخته شده به وسیله ماشین، همانند ماشین،. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ماشینی در لغت نامه دهخدا

  • ماشینی. (ص نسبی) منسوب به ماشین. و رجوع به ماشین شود. || جنسهایی که با ماشین ساخته و تهیه می شود مشروط بر آنکه نوع دستی و غیرماشینی آن نیز موجود باشد. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده).
    - برنج ماشینی، برنجی که به وسیله ٔ ماشین پوست آن گرفته و تمیز می شود. مقابل برنج دنگی.
    - نان ماشینی، نانی که به وسیله ٔ ماشین تهیه و پخته می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ماشینی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ماشینی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ماشینی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ماشینی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جنسهائی که با ماشین ساخته و تهیه میشود، مانند نان ماشینی، برنج ماشینی و غیره. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید