معنی ماسوندن

ماسوندن
معادل ابجد

ماسوندن در معادل ابجد

ماسوندن
  • 211
حل جدول

ماسوندن در حل جدول

  • بنای کاری را محکم نمودن.
  • بنای کاری را محکم نمودن
فرهنگ عوامانه

ماسوندن در فرهنگ عوامانه

  • بنای کاری را محکم نمودن است.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید