معنی ماست

ماست
معادل ابجد

ماست در معادل ابجد

ماست
 • 501
حل جدول

ماست در حل جدول

 • از لبنیات پر مصرف
فرهنگ معین

ماست در فرهنگ معین

 • [سنس. ] (اِ. ) از انواع لبنیات است که با مایه زدن شیر بسته و سفت می شود. ،~ها را کیسه کردن کنایه از: ترسیدن و کنار رفتن یا با احتیاط عمل کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ماست در لغت نامه دهخدا

 • ماست. (اِ) معروف است که جغرات باشد و بعضی جغرات چکیده را و بعضی دیگر مایه ای که بر شیر زنند ماست گویند. (برهان). جغرات و گویند جغرات چکیده و گویند مایه ای که بر شیر زنند و لهذا کسی که مایه را برشیر زده ماست ببندد ماست بند گویند. (از آنندراج). چغرات و شیری که بواسطه ٔ ماستینه بسته شده باشد. (ناظم الاطباء). خوراکی از انواع لبنیات که از شیر تهیه کنند. طریقه ٔ آن چنین است: شیر را گرم کنند و سپس با اندکی ماست مایه زنند و روی آن را گرم بپوشانند و درجایی نهند تا منعقد گردد و سفت شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماست در فرهنگ عمید

 • فراودۀ لبنی که از مایه زدن شیر گرم و بستن آن در اثر گرم ماندن تولید می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ماست در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ماست در فارسی به عربی

تعبیر خواب

ماست در تعبیر خواب

 • دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماست درخواب، دلیل مال است که از سفر حاصل کند. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماست درخواب، دلیل مال است که از سفر حاصل کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • ماست در خواب، به فطرت اسلام، هدایت، دین و یا دانش تعبیر میشود. - خالد بن علی بن محد العنبری. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

ماست در خواص گیاهان دارویی

 • هر چه ماست ترش تر و رقیق تر باشد سردی آن بیشتر است. برای معده سرد مزاجان مضر است. دیر هضم است و مولد خلط می باشد. ومصلح آن زنجبیل است. رویه آن را اگر بر سرمالند خواب آور است. مسکن تشنگی است. غذائیت آن بهتر از دوغ است به خاططر چربی بیشتری که دارد. خاصیت ماست از شیر بیشتر است. در یبوستهای معمولی و در برخی از سوء هاضمه هایی که ناشی از کمی ترشح شیره معده است مفید می باشد. توضیح بیشتر ...
کالری خوراکی ها

ماست در کالری خوراکی ها

فرهنگ فارسی هوشیار

ماست در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) خوراکی از انواع لبنیات که از شیر تهیه کنند. طریقه آن چنین است: شیر را گرم کنند و سپس با اندکی ماست مایه زنند و روی آن را گرم بپوشانند و در جایی نهند تا منعقد گردد بپوشانند و درجایی نهند تا منعقد گردد و سفت شود جغرات: غریبی گرت ماست پیش آورد دو پیمانه آبست و یک چمچه دوغ. (گلستان. قر. ‎ 54) یا ماست و موسیر. موسیر را در آب می خوابانند و سپس در ماست داخل کنند. یا از سفیدی ماست تا سیاهی زغال. همه وهمه چیز. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

ماست در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید