معنی مازیار

مازیار
معادل ابجد

مازیار در معادل ابجد

مازیار
  • 259
حل جدول

مازیار در حل جدول

  • سردار ایرانی ضد عباسیان
لغت نامه دهخدا

مازیار در لغت نامه دهخدا

  • مازیار. (اِخ) نام مردی است از حکام مازندران که در اصل از پارسیان ایران بوده و آیین زردشتی داشته و مازیار پسر قارن بوده که بعد از پدر به حمایت «بزیست ستاره شمر» فارسی پسر فیروز که خلیفه او را یحیی پسر منصور می خواند، از جانب خلیفه حکومت مازندران یافت و مولای امیرالمؤمنین از مأمون لقب یافت و بعد از تسلط در تبرستان خلع اطاعت خلیفه کرده بعد از مأمون ابراهیم معتصم در فکر استیصال او افتاده وبه عبداﷲبن طاهر والی خراسان حکمی نوشته آخرالامر اورا گرفته بند برنهادند و به بغداد بردند و معلوم شدکه مازیار با افشین که به حیدر بن کاوس معروف بوده معاهده دارند که خلیفه را خلع کنند و خلافت را به عجم باز گردانند لهذا خلیفه مازیار و افشین و بابک را در سال دویست و بیست و چهار هجری بکشت و بسوخت. توضیح بیشتر ...
  • مازیار. (اِخ) از آبادیهای گرگان است. این کلمه به مناسبت نام تاریخی مازیار که از ایرانیان معروف و در آن حدود می زیسته به جای «حاج علینقی » اختیار شده است. (واژه های نو فرهنگستان ایران). توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

مازیار در نام های ایرانی

  • پسرانه، اورا مزدایار، پسر قارون فرمانروای طبرستان، پسر قارون، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

مازیار در گویش مازندرانی

  • پسر قارن آخرین اسپهبد قارنوندیان و از سلسله ی خاندان سوخرا. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید