معنی مازوت

لغت نامه دهخدا

مازوت

مازوت. (روسی، اِ) یکی از هیدروکربورهای نفتی که در تصفیه ٔ خام پس از اترو بنزین و نفت چراغ بدست می آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز موسوم است. این ماده ارزان ترین ماده ٔ سوختنی برای کوره ٔ حمامها و تنور نانواییها و موتورهای دیزل می باشد. نفت سیاه. (فرهنگ فارسی معین).

فرهنگ معین

مازوت

[فر.] (اِ.) یکی از هیدروکربورهای نفتی که در تصفیه خام پس از اتر و بنزین و نفت چراغ بدست می آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز موسوم است. این ماده ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره حمام ها و تنور نانوایی ها و موتورهای دیزل می باشد؛ نفت سیاه.

فرهنگ عمید

مازوت

از مواد سوختنی که پس از اتر، بنزین، و نفت چراغ از نفت خام به‌دست ‌می‌آید. ارزان‌ترین ماده سوختنی برای کوره‌ها و موتور‌های دیزلی است، نفت سیاه،


نفت

مایعی غلیظ، تیره‌رنگ، و قابل احتراق که به‌وسیلۀ چاه‌های عمیق از زیر زمین استخراج می‌شود و از آن اتر، بنزین، روغن‌های سبک، مازوت، و چندین‌هزار فراوردۀ پتروشیمی دیگر به‌دست می‌آید،

حل جدول

مازوت

نفت سیاه


از سوخت های فسیلی ارزان بها

مازوت


از سوخت‌های فسیلی

مازوت


سوختی فسیلی

مازوت


نفت سیاه

مازوت


از سوخت های فسیلی

زغال، نفت خام، گاز، شیل های نفتی، زغال سنگ، مازوت

ترکی به فارسی

مازوت

گازوئیل

فرهنگ فارسی هوشیار

مازوت

نفت سیاه


نفت

مایعی است قابل احتراق کهدر اعماق زمین تا ‎ 0081 متر پیدا میشود و گاهی بر اثر فشار و حرارت درونی زمین بطرف بالا صعود میکند و بسطح زمین نیز میرسد، موادی که از تصفیه نفت بدست میاید عبارتند از بنزین، پارافین، مازوت، وازلین نفت چراغ و بعضی مواد دیگر

انگلیسی به فارسی

fuel oil

مازوت

مازوت، گازوئیل، نفت سیاه، نفت کوره (هر روغنی که به عنوان سوخت به کار رود)

معادل ابجد

مازوت

454

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری