معنی ماریانا

حل جدول

ماریانا

ژرف ترین نقطه اقیانوس آرام

عمیق‌ ترین نقطه آبی دنیا

گودالی در اقیانوس آرام

جزیره اى در اقیانوس اطلس

جزایرى در پاسیفیک


جزیره اى در فیلیپین

ماریانا


عمیق‌ ترین نقطه آبی دنیا

ماریانا


گودالی در اقیانوس آرام که عمیق ترین نقطه آبی در دنیاست

ماریانا


ژرف ترین نقطه اقیانوس آرام

ماریانا


جزایرى در پاسیفیک

ماریانا

اطلاعات عمومی

معادل ابجد

ماریانا

303

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری